postheadericon O Jonášově metodě

 

Jednou z podmínek uzdravení je chuť se uzdravit. (Seneca)

 

Co je to Jonášova metoda detoxikace organismu?

Metoda řízené a kontrolované detoxikace vyvinutá MUDr. Josefem Jonášem, propagátorem moderních směrů přírodního lékařství, jímž se zabývá již 30 let.

Metodu řízené a kontrolované očisty těla řadíme do celostní medicíny, jejímž úkolem je nalézt kořeny nemocí. Princip celostní medicíny spočívá v propojenosti jednotlivých částí organismu, nalezení souvislostí mezi duší a tělm, nalézt souvislosti v našem okolí, v našich sociálních kontaktech, v mezilidských vztazích, a to v přírodním, domácím i pracovním prostředím.

Metoda je založena na teorii, že příčinou mnoha onemocnění jsou toxiny. Již Hippokrates, staří čínští a indičtí lékaři věděli o působení toxinů. Prostředky používané k jejich vyloučení byly přiměřeně dané době (pocení, pouštění žilou, klystýry, výplachy, vykuřování, meditace aj.). Část z těchto mnoha lety prověřených metod, se s úspěchem používá dodnes.

Co jsou toxiny?

Pojmem toxiny obecně rozumíme vlivy narušující rovnováhu, a tím i autoregulační procesy našeho organismu. Odstraněním těchto toxických vlivů se vrací do organismu harmonie a schopnost seberegulace. Proces odstranění toxinů z organismu se nazývá detoxikace. Schopnost autoregulace funguje především díky imunitnímu systému. Kapacita imunitního systému má své hranice, a ne vždy se podaří všechny látky z těla vyloučit. Proto detoxikací odstraňujeme látky blokující funkci imunitního systému, abychom následně mohli plně využít tento systém k odstranění cizorodých látek z organismu.

Jakým způsobem funguje Jonášova metoda detoxikace organismu?

Jonášova detoxikační metoda pracuje s 5 skupinami toxinů:

 • emoce (stres, potlačené emoce, citová deprivace, fobie aj.)

 • mikroorganismy (viry, bakterie, plísně, paraziti)

 • anorganické toxiny (léky, toxické kovy, drogy, konzervanty aj.)

 • organické toxiny (toxiny plísní aj.)

 • metabolické toxiny (produkty metabolismu, např. gliadin, kasomorfin aj.)

Jak se určuje a odstraňuje konkrétní typ toxické zátěže?

Konkrétní typ toxické zátěže je určen na základě měření elektroakupunkturním přístrojem Salvia. Sonda přístroje měří povrchové napětí a změny odporu kůže. Jedná se v podstatě o sledování změn v rovnováze vegetativního nervového systému (na stejné reakci je založen detektor lži).

Po vyměření toxického zatížení je navržen optimální detoxikační postup pomocí preparátů Joalis tak, aby Vaše potíže ustoupily nebo byly minimalizovány do přijatelných mezí. Praparáty Joalis jsou čistě přírodní produkty, nedodávají do těla žádnou umělou chemickou látku – poskytují tělu pouze informaci, jak se toxinů zbavit pomocí svých vlastních schopností. Tyto preparáty se zaměřují na jednotlivé skupiny toxinů a jsou cílené na konkrétní orgány a imunitní funkce.

Jaké zdravotní obtíže dokáže řešit detoxikace organismu?

Detoxikace organismu dokáže řešit např. tyto zdravotní problémy:

 • alergie

 • astma

 • ekzémy

 • častý výskyt oparů

 • jakékoli zažívací problémy

 • gynekologické problémy

 • bolesti kloubů

 • bolesti hlavy

 • chronické záněty dýchacích cest

 • chronické záněty ledvin a močových cest

 • cévní problémy

 • únava

 • problémy s imunitním systémem

(Jedná se o dlouhodobý a postupný proces, a výsledky tedy nelze očekávat ze dne na den, ale v horizontu týdnů až měsíců. Do jednoho roku lze očekávat zásadní zlepšení nebo vymizení obtíží.)

Preparáty Joalis

Po zjištění a vyměření typu toxické zátěže organismu Vám bude navržen optimální detoxikační postup pomocí preparátů Joalis tak, aby Vaše potíže ustopily nebo byly alespoň zmírněny na přijatelnou úroveň.

Preparáty Joalis jsou čistě přírodní produkty, nedodávají tělu žádnou chemickou látku, pouze jej informují o tom, jak se toxinů zbavit pomocí vlastních schopností našeho imunitního systému.

Přípravky Joalis si lze objednat pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách (zde).

Chcete-li se dozvědět více o přípravcích Joalis, můžete se podívat na oficiální webovou prezentaci (zde).

Jazykové verze